Apel MSU

Podczas apelu Małego Samorządu Uczniowskiego w dniu 15 lutego nastąpiło podsumowanie I okresu nauki w roku szkolnym 2023/2024. Laureaci licznych konkursów, na forum szkoły, z rąk p. wicedyrektor E. Radeckiej mogli odebrać nagrody. A było ich bardzo dużo.
Zwycięzcom gratulujemy, a Radzie Rodziców serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród.