PSO

Przedmiotowy system oceniania dla poszczególnych klas

w Szkole Podstawowej nr 50 na rok szkolny 2021/2022:

 

Klasy 4-8:

Język polski: klasa 4, klas 5, klasa 6,  klasa 7klasa 8

Język angielski: regulamin Insta.Ling,  klasa 4klasa 5klasa 6klasa 7klasa 8
klasa 7 dwujęzyczna, , klasa 8 dwujęzyczna

Język niemiecki: klasa 7, klasa 8

Historia: klasy 4-8

WOS klasa 8

Matematyka -  klasy 4-8

Rozszerzenie programu nauczania matematyki w klasach dwujęzycznych

Chemia: klasy 7-8

Informatyka: Klasy 4-8 

Plastyka: klasy 4-8  

Muzyka: klasy 4-8

Religia: klasa 4klasa 5klasa 6klasa 7klasa 8

Etyka: klasy 4-6klasy 7-8

Fizyka 

Przyroda

Biologia

Geografia

Technika

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Klasy 1-3:

Edukacja wczesnoszkolna /nowa podstawa/

 

-->> Ocenianie Wewnątrzszkolne w kl. 1-3

-->> Język angielski

-->> Religia: klasa 1klasa 2klasa 3

-->> Edukacja informatyczna

-->>Etyka

  


Dostosowanie przedmiotowych zasad oceniania do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

>>> klasy 1-3

>>> klasy 4-8

logo

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi
03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 7
tel. 22 619-14-68 , 22 670-42-20
e-mail: sekretariat@sp50.waw.pl lub sp50@eduwarszawa.pl