Zapisy do świetlicy szkolnej

Informacja dotycząca zapisów dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

W związku z pandemią COVID -19 w bieżącym roku szkolnym zapisy do świetlicy odbędą się w następujący sposób:

 

  • Rodzice/prawni opiekunowie pobierają kartę zgłoszeniową ze strony internetowej naszej szkoły—› zakładka  „świetlica” lub z pojemnika w szatni szkolnej.

  • Kartę wypełniają czytelnie i podpisują w wyznaczonych miejscach matka i ojciec (prawni opiekunowie) oraz osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka.
  • Wypełnioną kartę wkładają do przygotowanego pojemnika w szatni szkolnej lub przekazują dziecku, które niezwłocznie dostarcza wychowawcom .    Karty     należy       dostarczyć       najpóźniej do 4.09.2020.

>> Karta zapisu do świetlicy