Ćwiczenia usprawniające edukację

Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową(analizę i syntezę wzrokową)

 

1  wszelkiego rodzaju układanki, np. puzzle, kolorowe figury geometryczne, domina

2  wyodrębnianie różnic między obrazkami

3  rysowanie konturów wg podanego wzoru- dziecko otrzymuje rysunek o słabo zaznaczonym konturze, zadaniem dziecka jest pogrubienie istniejącego konturu

4  układanie wzorów z figur geometrycznych. Podajemy dziecku wzór, dziecko odtwarza ten wzór

5  kreślenie kształtów graficznych powstałych za pomocą kreski łączącej wyznaczone uprzednio punkty

wypełnianie konturów- pokrywanie płaszczyzny farbą, kredką

7  uzupełnianie niekompletnych figur- dziecko otrzymuje karton z narysowanymi niekompletnymi figurami geometrycznymi, literami oraz wzór tych figur. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie figur

dziecko otrzymuje karton z rysunkami rysunkami kompozycjami składającymi się z kilku figur. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie figur, ich nazwanie

9 dziecko otrzymuje tablice z literami. Przerysowuje je przez kalkę techniczną

10  wyszukiwanie tych samych liter i ich segregowanie. Dajemy dziecku duży kartonik z napisaną literą oraz kilka małych kartoników kartoników różnymi pojedynczo wypisanymi literami. Zadaniem dziecka jest znalezienie litery przedstawionej na dużym kartoniku

11  wyszukiwanie liter i sylab. Dziecko w otrzymanym tekście wyszukuje poznane litery i sylaby, zamalowuje je

12  wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich rozpoznanie w tekście. Dziecko otrzymuje na małych kartonikach wyrazy, odszukuje je w podanym tekście(zaczynamy od wyrazów jednosylabowych, stopniowo przechodzimy do dwusylabowych)

13  stosowanie rozsypanek wyrazowych. Dziecko otrzymuje wzór zdania i na kartonikach pojedyncze wyrazy. Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania wg wzoru

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ DZIECKA ZNAJDĄ PAŃSTWO W NASTĘPUJĄCYCH PUBLIKACJACH:

 

1 OBSERWUJĘ, MÓWIĘ I RYSUJĘ. ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ. E. Waszkiewicz

2 JESZCZE POTRENUJEMY. ĆWICZENIA W ZAKRESIE WZROKOWO-SŁUCHOWYM. B. Zakrzewska

3 WZORY I OBRAZKI. M. Frostig, D. Horne

4 ZESTAW POMOCY ROZWIJAJĄCYCH SPOSTRZEGAWCZOŚĆ WZROKOWĄ I MYŚLENIE. TERAPIA ZABAWĄ. J. Baran

5 ĆWICZENIA SŁUŻĄCE DOSKONALENIU PERCEPCJI WZROKOWEJ. ZESZYT 2 E. Chmielewska

 

 

Przykłady ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową

1 zabawa w rozpoznawanie dźwięków: co upadło, co przyjechało, czym uderzono?

zabawa w nasłuchiwanie: co się  wokół dzieje(kto co usłyszał)?

3 pokaż dziecku obrazek, ułóż kilka prostych zdań, poproś, żeby dziecko po kolei powtarzało zdanie, narysowało tyle kresek, ile jest zdań

4 pokazując dziecku różne przedmioty, wypowiadaj pierwszą część słowa, poproś, żeby dziecko ją kończyło

5 segregowanie obrazków według podanej głoski: na początku, na końcu. Dziecko otrzymuje obrazki, prosimy, żeby powiedziało co słyszy na początku, na końcu nazwy-jaki dźwięk, jaką głoskę na początku słowa, na końcu. Ułóż obrazki, które zaczynają się na głoskę np. „d”, a kończą się na „a”

6 prosimy dziecko, żeby wybrzmiewało głoski w podawanych słowach, policzyło głoski

7 prosimy dziecko, żeby za pomocą klaskania podzieliło podawane słowa na zgłoski(sylaby)

8 mówimy zdanie. Prosimy, żeby dziecko policzyło w nim wyrazy. Możemy pomóc dziecku biorąc pasek papieru i rozcinając go na tyle części, ile jest wyrazów

9 mówimy dziecku samogłoskę np.. „a” i prosimy, żeby z nią utworzyło sylabę(ze słuchu) łącząc ją z podanymi spółgłoskami  m-a :ma ; t-a: ta

10 podajemy dziecku głoski i prosimy, żeby powiedziało jakie tworzą słowo, np. A-d-a-m, jakie to słowo?

11 podajemy dziecku sylaby i prosimy, żeby powiedziało, jakie tworzą słowo: sa- mo-lot: samolot

12 mówimy grupę sylab, prosimy, żeby dziecko powiedziało, które sylaby się powtarzają, np. ba  ga  ba  da, la  fa  da  la

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ ZNAJDĄ PAŃSTWO W PUBLIKACJACH:

1 ĆWICZENIA SŁUŻĄCE DOSKONALENIU WYMOWY  ZESZYT NR1  E.Chmielewska

2ĆWICZENIA SŁUŻĄCE DOSKONALENIU PERCEPCJI SŁUCHOWEJ ZESZYT NR3  E. Chmielewska

3JESZCZE POTRENUJEMY. ĆWICZENIA W ZAKRESIE WZROKOWO-SŁUCHOWYM B. Zakrzewska

4 GŁOSKA A LITERA. ĆWICZENIA DLA DZIECKA Z TRUDNOŚCIAMI  CZYTANIU I PISANIU H. Grzelachowska

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE CZYTANIE ZNAJDĄ PAŃSTWO W PUBLIKACJACH:

1 KSIĄŻKA DO ĆWICZEŃ W CZYTANIU, ZESZYTY ĆWICZEŃ METODĄ 18 STRUKTUR WYRAZOWYCH WYRAZOWYCH. Kujawa, M.Kurzyna- KORZYSTAJĄC Z TYCH PROPOZYCJI NALEŻY Z DZIECKIEM PRACOWAĆ POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA SPECJALISTY

2 ZESZYTY Z ZESTAWAMI ĆWICZEŃ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI  NAUCE CZYTANIA J. Baran

3 MOJE DZIECKO ŻLE CZYTA I PISZE B. Zakrzewska

4 GŁOSKI MIĘKKIE- TEŻ ŁATWE B. Zakrzewska

5 CZYTANIE TO RADOŚĆ B. Zakrzewska

6 I TY BĘDZIESZ DOBRZE CZYTAĆ B. Zakrzewska

7 LITERY TRUDNE I NIETRUDNE B. Zakrzewska

8ORTOGRAFIA – TWÓJ SUKCES B. Zakrzewska

9 ĆWICZENIA I ZABAWY USPRAWNIAJĄCE MÓWIENIE, CZYTANIE I PISANIE  ZESZYT NR 7  E. Chmielewska

 

Przykłady ćwiczeń usprawniających motorykę dłoni (podnoszących poziom graficzny pisma):

1 ćwiczenia rozmachowe - „rysowanie” w powietrzu dużych kształtów

2 lepienie z plasteliny, wydzieranki, wycinanki

3 oburęczne malowanie dużych kształtów, np. kół

4 ugniatanie kul i małych kulek z gazet, bibuł, ściskanie w dłoni kauczukowej piłeczki

5 naśladowanie gry na fortepianie

6 ćwiczenia palców-otwieranie, zamykanie dłoni

7 kolorowanie płaszczyzny w książeczkach z obrazkami

8 kalkowanie

9 pisanie po śladzie

10 pisanie ciągu liter bez odrywania ręki

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE  FUNKCJE RUCHOWE ZNAJDĄ PAŃSTWO W PUBLIKACJACH:

1 ĆWICZENIA  GRAFOMOTORYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO NAUKI PISANIA WG TYMICHOWEJ DLA KLAS 0-3  M. Bogdanowicz

2 ĆWICZENIA W RYSOWANIU. ZESZYT ĆWICZEŃ (5-7LAT), M. Bogdanowicz

3 ZESTAW SZALONÓW DO  PISANIA I RYSOWANIA

4 ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ RĘKI H. Tymichowa

5 ZESZYT DO POCZĄTKOWEJ NAUKI PISANIA B. Wrocławski

6 ĆWICZENIA SŁUŻĄCE DOSKONALENIU ROZWOJU RUCHOWEGO ZESZYT NR5 E. Chmielewska

 

Propozycje ćwiczeń kształtujących prawidłową orientację przestrzenną:

 

utrwalanie różnicowania prawej i lewej strony ciała

2 układanie różnych przedmiotów, np. zabawek, zabawek różnych miejscach stosunku np. do stołu. Prosimy dziecko, żeby określiło położenie przedmiotu: po lewej stronie stołu, po prawej, pod, obok, przed, pomiędzy.

rysujemy linie poziome, pionowe na kartce, dziecko układa np. wycięte kolorowe kółka zgodnie z poleceniami: po lewej stronie linii, po prawej, w dolnej, górnej części, nad, pod linią

rysowanie figur pod dyktando: rysunek zaczynamy od kolorowej kropki. Prowadź ołówek np. 3 kratki wyżej, 1 kratkę w lewo itd.

5  odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych elementów wzrokowych oraz stosunków przestrzennych, które między nimi zachodziły. Układamy na stole przedmioty. Zadaniem dziecka jest zapamiętać jak największą ich liczbę, chowamy przedmioty, zadaniem dziecka jest wskazanie miejsc, na których leżały.

odtwarzanie dwu i trójwymiarowych układów przestrzennych na podstawie modeli.

-układanie z zapałek na kartonie figur wg podanego modelu

-układanie bardziej złożonych konstrukcji z klocków

kreślenie kształtów graficznych w powietrzu. Kreślimy w powietrzu proste figury geometryczne, prosimy dziecko o naśladowanie tych ruchów. Kreślimy w powietrzu kształty wybranych liter, dziecko odtwarza je.

rysowanie z zachowaniem kierunku od lewej do prawej.