Ważne telefony w przypadku problemów

Kochana Młodzieży, Rodzice, Nauczyciele. Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom i pytaniom o kontakty telefoniczne w przypadku zaburzeń o podłożu lekowym, depresyjnym i uzależnieniowym, wysyłamy niezbędne namiary. Są to działania profilaktyczne. Po kontakcie telefonicznym zostaniecie Państwo przekierowani do instytucji pomocowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Forum antydepresyjnym kierują lekarze psychiatrzy.  Nie oznacza to, że wszyscy zmuszeni będziemy do korzystania z pomocy terapeutów. Możliwe jest, że w otoczeniu znajduje się osoba, których takich namiarów  poszukuje i ma utrudniony kontakt do pomocy. Solidaryzujmy się i wspierajmy . Jeśli dziecko, nastolatek nie chce rozmawiać, nie potrafi, nie umie mówić do bliskich o traumie i bolączkach- pomóżmy dotrzeć mu do ludzi, którzy zajmują się pomocą profesjonalnie. To tylko może pomóc.

Z życzeniami zdrowia Zespół PPP

 

Ważne telefony antydepresyjne

 

Forum Przeciw Depresji

tel. 22 594 91 00 czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00
koszt połączenia jak na numer stacjonarny
wg taryfy Twojego operatora telefonicznego

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania 

tel. 22 484 88 01  czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00

 

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych
w Kryzysie Emocjonalnym
  116 123  Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00-22.00 (połączenie bezpłatne)

Ogólnopolski Telefon Zaufania
„Uzależnienia behawioralne”
   801 889 880   Czynny codziennie od godz. 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
– pomoc psychiatryczno-pedagogiczna     tel. 22 855 44 32

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 22 837 55 59 (poniedziałek – piątek od 8:00 do 20:00)

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – poradnia ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie                    tel. 22 845 12 12 lub 667 833 400
(poniedziałek – piątek od 08:00 do 20:00)

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania

tel. 192 88

 

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111

czynny codziennie od 12:00 do 02:00

 

Młodzieżowy telefon zaufania do rozmów o seksie
Piątkowe Pogotowie Pontonowe    tel. 22 635 93 92

czynny w piątki od godz. 16.00 do 20.00

 

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

tel. 800-120-002
telefon pracuje 7 dni w tygodniu od 12:00 d0 18:00

 

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”

tel. 22 668 70 00
(poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00)

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

800 120 226

Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.30-15.30 (połączenie bezpłatne)

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania
„Narkotyki – Narkomania”

801 199 990

Czynny codziennie od godz. 16.00-21.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia

 

Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – sekretariat

tel. 22 824 25 01
(poniedziałek – piątek od 09:00 do 20:00)

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Bezpłatna infolinia

800 190 590

czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 21:00

 

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

czynny od poniedziałku do piątku od 8.15 do 20.00

 

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

800 676 676

Czynna w poniedziałku od godz. 10.00-18.00. Od wtorku do piątku od godz. 8.00-16.00

 

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

116 111

Czynny codziennie w godzinach 12.00-2.00

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka:

800 12 12 12

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00

 

CAŁODOBOWY TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

tel. 600 070 717
(codziennie / całodobowo)

 

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

tel. 800 100 100
(poniedziałek – piątek od 12:00 do 15:00)

 

INFOLINIA STOWARZYSZENIA KARAN (PROBLEMY NARKOTYKOWE)

tel. 800 120 289
(poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00, połączenie bezpłatne)

ANONIMOWA POLICYJNA LINIA SPECJALNA – ZATRZYMAĆ PRZEMOC

tel. 800 120 148
(czynny całą dobę, połączenie bezpłatne)

 

INFOLINIA POGOTOWIA MAKOWEGO „POWRÓT Z U”

tel. 801 109 696
(poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 19:00)

 

NARKOMANIA – POMOC RODZINIE INFOLINIA TOWARZYSTWA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”

tel. 800 120 359
(poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 15:00)

 

POMARAŃCZOWA LINIA – PROGRAM INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL I ZAŻYWAJĄCYCH NARKOTYKI

tel. 801 140 068
(poniedziałek – piątek od 14:00 do 20:00)