^Do góry
 • 1 REKRUTACJA 2021/2022
  Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2021/2022. Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ, istnieje od 1925 r. Oprócz bogatej tradycji szkołę wyróżnia wysoki poziom nauczania oraz sukcesy sportowe. Szczegóły dotyczące rekrutacji po lewej stronie w module REKRUTACJA 2021/2022. ZAPRASZAMY !
 • 2 O naszej szkole
  Nasza szkoła mieści się w dogodnej lokalizacji przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej oraz Kępnej, w niedużej odległości od stacji Metro Wileńska oraz stacji Warszawa Stadion. Uczniom zapewniamy nowoczesną bazę dydaktyczną - dobrze wyposażone sale lekcyjne i pracownie, dostęp do wielu ciekawych zajęć pozalekcyjnych oraz zaangażowaną kadrę pedagogiczną. W szkole funkcjonuje świetlica, stołówka oraz biblioteka z centrum multimedialnym.
 • 3 Stawiamy na sport
  Bezpośrednie sąsiedztwo obiektów takich jak basen i hala sportowa motywowały do podejmowania działań związanych ze sportem. Sukcesy w tej dziedzinie zaowocowały powstaniem klas sportowych. Wśród naszych absolwentów są m.in. wicemistrzowie Polski w koszykówce oraz medaliści i finaliści Mistrzostw Polski w pływaniu, mistrzowie tańca sportowego. Od wielu lat przy szkole prężnie działają kluby sportowe UKS i MKS „Jagiellonka”.
 • 4 Edukacja od najmłodszych lat
  Obecnie w naszej szkole funkcjonują oddziały przedszkolne /klasa "0"/ oraz kilkanaście oddziałów w klasach 1-3. Wsparcie edukacji wczesnoszkolnej zapewnia prężnie funkcjonująca świetlica. Naszym uczniom zapewniamy bardzo dobre warunki nauczania, bezpieczeństwo i wspaniałą atmosferę.
 • 5 ZAPRASZAMY !
  Wybierając naszą szkołę dokonujesz właściwego wyboru. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej witrynie internetowej lub otrzymać w sekretariacie. ************************************************** Tel. 22 619-17-54, e-mail: sekretariat@sp50.waw.pl, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa
baner

"Mistrz ortografii" kl. 3

Regulamin konkursu ortograficznego dla klas trzecich "Mistrz ortografii"
Uczestnicy: uczniowie klas trzecich.
Organizacja i przebieg:
I etap: klasowy do 31 maja 2021 r.
Eliminacje klasowe przygotowuje i przeprowadza wychowawca klasy. Uczniowie, którzy napisali dyktando bezbłędnie, z jednym błędem lub dwoma błędami ortogaficznymi biorą udział w II etapie konkursu. W wypadku braku w/w prac o zakwalifikowaniu ucznia do następnego etapu decyduje wychowawca klasy.
II etap: szkolny 2 czerwca 2021 r.


Komisja konkursowa przygotowuje tekst dyktanda, czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu, sprawdza dyktanda.
I miejsce - 0 błędów
II miejsce - 1 błąd ortograficzny
III miejsce - 2 błędy ortograficzne
W przypadku braku w/w prac o przyznaniu miejsc decyduje komisja konkursowa.
Zakres wiadomości:
Szkolny konkurs ortograficzny obejmuje następujące treści z zakresu edukacji polonistycznej przewidziane w podstawie programowej dla klasy trzeciej:
- pisownia rz - ż, ó - u, ch - h,
- pisownia zmiękczeń,
- pisownia wyrazów wielką literą,
- pisownia przeczenia "nie",
- utrata dźwięczności,
- interpunkcja.
Organizatorzy - szkolna komisja konkursowa:
Bożena Szymańska
Anna Żardecka
Małgorzata Miecznikowska
Anna Kalińska