Trening Umiejętności Społecznych w 3a

 Na przełomie stycznia i lutego uczniowie z klasy 3a wzięli udział w warsztatach integracyjnych. Zajęcia prowadzone były przez panią psycholog i odbyły się w ramach programu Warszawa z klasą. Klasa z Warszawą.
Pod czujnym okiem specjalisty dzieci kształtowały i podnosiły swoje kompetencje społeczne. Poznały techniki wspomagające funkcjonowanie w relacjach z innymi osobami, takie jak: umiejętność uważnego słuchania, zadawania pytań i szukania pomocy, rozpoznawania i nazywania emocji własnych oraz rozróżniania ich u innych.

Przy okazji uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat upodobań, zainteresowań, pragnień czy potrzeb koleżanek i kolegów z klasy. Ciekawe i aktywne metody pracy wyzwoliły w dzieciach twórczość, udoskonaliły umiejętność współpracy a także pomogły rozwinąć wiele umiejętności interpersonalnych i społecznych. Poprzez aktywne działanie (m.in. dramę) uczyły się sposobów na poradzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi. Uczniowie mieli szansę pracować w różnych konfiguracjach grupowych, co sprzyjało integracji naszej klasowej społeczności.
Warsztaty te były bardzo cennym i wartościowym doświadczeniem, zarówno z perspektywy uczniów, jak i czuwających nad ich przebiegiem nauczycieli pracujących w kl.3a. Oprócz nabytych nowych umiejętności i ukształtowaniu tych, które już posiadaliśmy pomogły nam w zdiagnozowaniu naszych własnych potrzeb i przypomniały o tym, by ich realizowanie uwzględniało potrzeby innych. W trakcie wytężonej pracy nad kompetencjami społecznymi dzieci pojawił się też czas na zabawę, wyzwalającą w nas wszystkich radość. Dzięki temu zacieśniliśmy nasze więzi.

001.jpeg 002.jpeg 003.jpeg

004.jpeg 005.jpeg 006.jpeg

007.jpeg 008.jpeg 009.jpeg

010.jpeg 011.jpeg 012.jpeg

013.jpeg 014.jpeg 015.jpeg

016.jpeg 017.jpeg 018.jpeg

019.jpeg 020.jpeg 021.jpeg

022.jpeg 023.jpeg 024.jpeg

025.jpeg 026.jpeg 027.jpeg

028.jpeg 029.jpeg 030.jpeg

031.jpeg 032.jpeg 033.jpeg

034.jpeg